1


 

30

Ion Grigorescu
Convertirea Sfântului Paul – Conversão de São Paulo
u/p, óleo sobre tela, 70×50 cm


41 mircea roman

Mircea Roman
Om în alb / Homem no branco


63

Andrei Rosetti
Azulejos (poliptic / polyptic )
acuarelă pe carton pânzat, aguarela em fi bra de cartão reforçado
6 x 24×18 cm


Persistenţa prieteniei…

…și persistenţa memoriei acestei prietenii. Pentru că, iată, sunt deja trei ani de când Portugalia

este nu doar gazdă însorită, ci și temă predilectă pentru 12 artiști români. Trei ani, trei

rezidenţe și trei expoziţii deschise și itinerate la București, Alba Iulia, Lisabona și Redondo,

ca semn al armoniei intelectuale, al excelenţei creative și – repet ce am spus în urmă cu câteva

luni, la vernisajul expoziţiei 7 zile la Redondo – o punte în timp și spaţiu între două latinităţi

asemănătoare, din ce în ce mai necesară în această Europă care a devenit convulsivă.

Proiectul „Contemporanii” continuă și, cu sprijinul exemplar al lui Daniel Perdigăo,

reprezentantul Institutului Camőes din București, cinci dintre cei doisprezece s-au întors

în luna mai la Redondo să împărtășească frumuseţea aceleiași lumini, a acelorași fl ori și

culori. Privind lucrările pe care le-au realizat, mi-a sunat în gând versul lui Blaga „Risipei

se dedă Florarul” și-mi pare fi resc să spun acum „Risipei se dedă Orașul”. Generos cu fi ecare

călător în parte, Redondo este un spaţiu al vibraţiilor înalte. Frecvenţe la care artiștii români

rezonează. O dovedesc și cu această expoziţie Ion Grigorescu, Mircea Roman, Mihai Sârbulescu,

Andrei Rosetti și Corina Dobre.

Mircea Roman este singurul sculptor din grupul acestei a treia rezidenţe. Și singurul

român care a câștigat Premiul pentru Sculptură al Trienalei de la Osaka. S-a născut pe

24 iunie, în ziua de Sânziene, și crede în steaua nașterii. A trăit și a lucrat la Londra, dar a

ales să se întoarcă în România și de aceea mi se pare potrivit să amintesc aici ce spunea el

într-un interviu: „Nu cred că un artist poate fi universal, dacă nu este și particular, foarte

individual. Or, asta înseamnă că și momentul nașterii, și locul de unde vine îl marchează”.

Aș merge mai departe, contextualizând: cu atât mai mult valorizezi locul din care vii, cu cât

mai multe sunt întâlnirile tale cu locuri și oameni de pretutindeni. De aceea sunt preţioase

astfel de întâlniri cum sunt cele cu Portugalia.

Mihai Sârbulescu și Ion Grigorescu fac parte din Grupul „Prolog”. Nu pot, însă, să nu

remarc că Proiectul „Contemporanii” include membrii Grupului „Prolog” și mulţi dintre

artiștii care, de o vreme, expun alături de ei, așa cum este și mai tânărul Andrei Rosetti. Iar

la rându-i, Corina Dobre i-a avut profesori pe Horea Paștina și Mihai Sârbulescu.

Într-un timp atât de tulburat ca acesta pe care îl trăim, simbolistica alăturării numelor

Prolog – cuvânt înainte, cuvânt de deschidere și înţelegere a sensului celor ce urmează – și

Contemporanii este dătătoare de speranţă, așa cum lucrarea împreună a celor cinci artiști

de faţă, frăţia lor întru bine și frumos, felul în care știu ei să adaste în preajma lucrurilor

obișnuite, neluate în seamă de alţii, bucuria cu care le transformă în lucrări care odihnesc și

privirea, și sufl etul, sunt aducătoare de pace interioară.


A persistęncia da amizade…

…e a persistęncia da memória… desta amizade. Porque já passaram tręs anos desde que

Portugal năo é apenas um anfi triăo ensolarado, mas também um tema recorrente para 12

artistas romenos. Tręs anos, tręs residęncias e tręs exposiçőes inauguradas e itineradas em

Bucareste, Alba Iulia, Lisboa e Redondo, como sinal de harmonia intelectual, de excelęncia

criativa – e repito o que disse há alguns meses, na abertura da exposiçăo 7 dias em Redondo

– uma ponte no tempo e no espaço entre duas Latinidades semelhantes, cada vez mais

necessária nesta Europa que se tornou convulsiva.

O projeto “Os Contemporâneos” continua e, com o apoio exemplar do Professor Doutor

Daniel Perdigăo, representante do Instituto Camőes em Bucareste, cinco dos doze artistas

voltaram a Redondo no męs de maio, para compartilhar a beleza da mesma luz, das mesmas

fl ores e cores. Olhando para as obras que realizaram, lembrei-me do verso de Lucian Blaga

“Ao desperdício consagra-se o męs das fl ores” e, por isso, parece-me natural dizer “Ao desperdício

consagra-se a vila”. Generosa com cada visitante, a vila de Redondo é um espaço de

altas vibraçőes. Frequęncias ŕs quais os romenos ressoam. Prova disso mesmo é a exposiçăo

de Ion Grigorescu, Mircea Roman, Mihai Sârbulescu Andrei Rosetti e Corina Dobre.

Nesta terceira residęncia artística lusitana, Mircea Roman é o único escultor. Bem como

o único romeno que ganhou o Pręmio da Trienal de Escultura de Osaka.

O artista nasceu a 24 de junho, no dia de Săo Joăo, e acredita na estrela do seu nascimento.

Viveu e trabalhou em Londres, mas optou por regressar ŕ Roménia; por isso, parece-me

oportuno lembrar aqui o que ele disse numa entrevista: “Acho que um artista năo pode ser

universal, a năo ser que seja também particular, muito individual. Portanto, isto signifi ca

que o artista fi ca marcado tanto pelo momento, como também pelo lugar do seu nascimento”.

Eu até iria mais longe, contextualizando: quanto mais lugares e pessoas encontrares durante

a tua vida, mais valor dás ao lugar de onde vens. É por isso que este tipo de encontros,

desta vez com Portugal, săo tăo preciosos.

Mihai Sîrbulescu e Ion Grigorescu fazem parte do Grupo “Prologue”. Mas năo posso esquecer

que o projeto “Os Contemporâneos” inclui membros do Grupo “Prologue” e outros

artistas com os quais expőem juntos há algum tempo, como é o caso do jovem Andrei Rosetti.

Por sua vez, Corina Dobre teve professores como Horea Paştina e Mihai Sârbulescu.

Num momento tăo conturbado como este em que estamos a viver, o simbolismo da justaposiçăo

dos nomes Prologue – prefácio, introduçăo e compreensăo do signifi cado daquilo

que se segue – e Contemporâneos é esperançosa, tal como o trabalho comum dos cincos

artistas aqui presentes, sua afi nidade para o bem e para o belo, a maneira como eles sabem

esperar perto das coisas comuns, ignoradas pelos outros, a alegria com a qual as transformam

em obras que descansam o olhar e a alma, săo apaziguadoras.

Radu Boroianu

Președintele Institutului Cultural Român

Presidente do Instituto Cultural Romeno


Mulțumiri / Agradecimentos a:
Primăriei și Centrului Cultural Redondo / Camara Municipal ie ao Centro Cultural de Redondo:
António José Rega Matos Recto
Armindo Manuel Beira Ramalhosa
Maria Luísa Palolo Calapez
Florbela Maria Ramalhosa da Graça Justo
Alexandre Salomé Vieira
Institutului Cultural Român / Instituto Cultural Romeno:
Radu Boroianu
Daniel Nicolescu
Gelu Savonea
Carola Chişiu
Ambasadei României la Lisabona / Embaixada da Roménia em Lisboa:
Ioana Bivolaru
Ambasadei Portugaliei la Bucureşti / Embaixada de Portugal em Bucareste:
João-Bernardo Weinstein
Simina Popa
Institutului Camões / Instituto Camões :
Daniel Perdigão
Fundației Bonte / Fundação Bonte:
Alain Bonte
Marina Coandă Bundac
Bibliotecii Naționale a României / Biblioteca Nacional da Roménia:
Octavian Gordon
Carmen Mihaiu
Cu recunoștință / Com Gratidão:
Adina Cataramă, Mirela Alecu, Virgil Ivan și Delia Matei
Catalog realizat cu sprijinul Fundației Bonte / Catalogo realizado com o apoio da Fundação Bonte

logo2


 

Redondo – cuib de randunele
%d bloggers like this: